ကိုယ်တို့အကြောင်း

ဥပမာ ၊ တရုတ် ဂျီ ဂိန်စု ၊ အခု ကျွန်တော်တို့က ရေတွက် ၊ ဂျပန် နိုင်ငံ ၊ ဥပမာ ၊ ၃D ပုံနှိပ်မှု ပုံနှိပ်မှုကို ပြုပြင်ပု ခွန်အား ၊ 3D ပုံနှိပ်မှု အသုံးအနှုန်းများနှင့် အသုံးပြုမှုများ၏ တည်ကြည်ခြင်းကို သတိပေးပါ။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်အကိုင်အလျင်အမြန် လုပ်ဆောင်မှု အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ အသုံးပြု သူ တစ် ယောက် ရဲ့ အခန်း ကဏ္ဍ ကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲ လာ တယ် ။ ဥပမာ ၊

ထပ်မံကြည့်ရှုရန်

ထုတ်ကုန်များ

ထပ်မံကြည့်ရှုရန်

သတင်း

DLP 3D ပုံနှိပ်ခြင်းကို ဆေးသမား သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သော ပြောင်းလဲမှုများ

အခု ဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များများတွင် ၊ ကျွန်တော်တို့ မိတ်ဆွေအများက Continuous DLP 3D Printer ကို သိရှိကြတယ်။


၃D ပုံနှိပ်ခြင်း ၏ ထိခိုက် - ပရိယာယ် ပြောင်းလဲ ခြင်း နှင့် အနာဂတ် ပုံစံ

၃D ပုံနှိပ်ခြင်း၏ ထိခိုက်ကို ရှာဖွေမှုကို ရှင်း ပြုလုပ်သော ဂျီ ပြာ ရာင် နီ နှင့် ဂျီ ပ ရ ကာ ယာဒင်သည် ဤ ဆောင်းပါးကို ထုတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဥပမာ ၊


DLP 3D ပုံစံ ပုံစံ ထမ်းပိုး

DLP 3D Printer ထုတ်လုပ် သူများ ပြောဆိုသည် ။ ဥပမာ ၊ ဥပမာ ၊


DLP 3D ပုံနှိပ်မှုလုပ် သူများ သည် 3D ပုံနှိပ်မှု နည်းစနစ်ကို အသုံးပြုရန် အိန္ဒိယု

Jewelry DLP 3D Printer ထမ်းပိုးများက သင့်ကို ပြောဆိုပါ။ ဥပမာ ၊ ဥပမာ ၊


3D ပုံနှိပ်ခြင်းသည် အမြင့် အသံများ၏ လယ်ထဲသို့ ဝင်ခဲ့သည်၊

လူများ၏ နေ့စဉ် ဘဝ၌ အမြင်ကွင်းကို အသုံးပြုခြင်းက ပြန်လည်များ၊ ဒါပေမဲ့ နည်းစနစ်တယ္ ချာ့ ခ်ျထဲမှာ လည်း ပါဝင်နေပြီး အထက် နာရီ အကြောင်းအရာများကို ထုတ်လုပ်ဖို့ စတင်ခဲ့တယ်။


DLP 3D ပုံနှိပ်စက် ဘာဖြစ်သည်

ဆက်လက် DLP 3D ပုံနှိပ်မှုလုပ်သူများက 3D ပုံနှိပ်မှု လုပ်ဆောင်မှုက SLA (stereolithograph) ကို ဆက် ပြီး ပြောင်းလဲနေသည် ီ) FDM (fused deposition modeling) နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အသုံးပြုခဲ့တယ်။


ထပ်မံကြည့်ရှုရန်